Contractació d'un reforç del personal del servei de manteniment microinformàtic pel TIC Mallorca