Contractació del servei d'assistència tècnica per al desenvolupament de millores del gisEiel