Contractació del manteniment d'una llicència de JBoss 5.2