Contractació del desenvolupament de les guies urbanes a través de l'aplicació SITMUN pel Consorci TIC Mallorca