Contractació de l'implantació d'un programa de gestió tributaria i recaptació al Consorci TIC Mallorca