Contractació de l'aquisició d'una llicència de FME DEsktop Edition i formació per al personal del Consorci TIC Mallorca