Contractació de l'adquisició d'una llicència de FME pel departament de cartografia de TIC Mallorca