Contractació de l'adquisició de material de "Hardware" pel servei de manteniment de TIC Mallorca