Contractació de l'actualització del programari de gestió municipal (ABSIS) dels ens consorciats allotjats al Consorci TIC Mallorca