Contractació de d’un servei de disseny, configuració i implantació d’unes plantilles per al visor urbanístic del Consorci TIC Mallorca