Consorci de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca

Contractació d'un servei de manteniment de maquinària dels elements tallafocs de xarxa (firewalls) pel Consorci TIC Mallorca

Informació
Tipus de contracte: 
Serveis
Tipus de procediment: 
Menor
Data publicació: 
06/06/2019
Publicacions

Documents adjunts al contracte:

Emprenta digital SHA1: 8aa0be9efb9a1073bd04ba6bf5619a5cb83911a0
Segell de verificació: