Consorci de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca

Oferta pública Consorci Tic Mallorca

Enginyer tècnic en informàtica de sistemes (Ref. 0600): Administració de servidors LINUX i manteniment i instal·lació d'aplicacions JBoss i LINUX (administració electrònica).

Documents adjunts: