Consorci de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca

Nou Geoportal de les Infraestructures de Dades Espacials locals

Segons la Llei 14/2010, de 5 de juliol, sobre les infraestructures i els serveis d’informació geogràfica, les administracions tenen obligació de publicar tota aquella informació espacial de la seva competència. Fins aquest moment, cap ajuntament comptava amb una IDE. TIC Mallorca pretén donar suport als ajuntament i facilitar-los les eines adequades per a complir amb la Llei. IDELMA és un geoportal on l’usuari pot consultar tots aquells ajuntaments que han posat la seva cartografia a l’abast del ciutadà.

A més de visors temàtics, IDELMA compta amb visors IDE que recullen tota la informació geogràfica de l’Ajuntament, així com l’adaptació a la Directiva europea INSPIRE dels temes que els ajuntaments tenen competències: noms geogràfics, xarxes de transport, llocs protegits i usos del sòl.