Consorci de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca

IDELMA publicat al geoportal IDEE

TIC Mallorca ha desenvolupat una estructura sobre la qual implementar les IDE municipals, amb l’objectiu de donar suport als ens consorciats per complir amb la Llei 14/2010, de 5 de juliol, sobre infraestructures i serveis d’informació geogràfica, LISIGE, la qual obliga a les administracions a publicar la informació geogràfica de la qual tinguin competències. IDELMA neix amb la intenció que sigui un punt de trobada de tots els municipis, on puguin publicar la seva cartografia i servir-la al ciutadà i professionals.

Una IDE és un sistema informàtic integrat per un conjunt de recursos (catàlegs, servidors, programes, aplicacions, pàgines web, etc.) que permet l'accés i la gestió de conjunts de dades i serveis geogràfics (descrits a través de les seves metadades) disponibles a Internet, que compleix una sèrie de normes, estàndards i especificacions que regulen i garanteixen la interoperabilitat de la informació geogràfica.

El geoportal IDEE (www.idee.es), IDE d’Espanya, recull totes aquelles IDE autonòmiques i locals basades amb informació geogràfica interoperable i que compleixin amb els estàndards que marca la Directiva europea INSPIRE, instrument legislatiu sobre les IDE a la Comunitat europea. Per tant, IDELMA, basada amb els requeriments d’INSPIRE, ha estat publicada al geoportal IDEE, a la secció d’IDE locals: https://www.idee.es/web/guest/local