Consorci de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca

Acabam d'actualitzar les aplicacions i bases de dades d'ABSIS als servidors del Consorci.

Les noves versions són:

- Comptabilitat .........7903
- Pressupostos...........4911
- Padró d'habitants.....5204