Consorci de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca

Contracte de subministrament de sistemes d'alimentació ininterrompuda (sais i bateries) per als ens consorciats de TIC Mallorca