Consorci de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca

Contracte de subministrament de perifèrics i recanvis pels ens consociats de TIC Mallorca