Consorci de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca

Contracte de subministrament de dispositiu de xarxa WIFI pel Consorci TIC Mallorca