Consorci de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca

Adquisició de llicències AADS per actualitzar els servidors d'aplicacions del Consorci TIC Mallorca